Tinklinio aikštelė

Galima pažaisti tinklinį smėliu išpiltoje aikštelėje.